Platby v Eurách i českých korunách
Facebook Login

Po príchode do prístavu odovzdajte svoju batožinu príslušným pracovníkom obsluhy, ktorí ju odnesú do vašej kajuty. Každú batožinu označte štítkom so svojim menom a priezviskom. Štítky nájdete vo Vašich cestovných dokladoch. Pripevnite si ich na Vašu batožinu buď lepiacou páskou alebo zošívačkou. V prípade potreby ďalších štítkov, tie obdržíte v prístave od pracovníka obsluhy batožiny.

 

Batožina


Okrem batožiny, ktorú Vám zamestnanci odnesú do kajuty a ktorú dostanete možno až o niekoľko hodín, Vám odporúčame zabaliť si malú príručnú batožinu. Do tejto si zabaľte prípadné lieky, ktoré užívate, okuliare, základné toaletné potreby, cennosti, fotoaparáty a krehké predmety.
Všetka Vaša batožina bude pred vstupom na loď preskenovaná a v rámci bezpečnostných opatrení môžu pracovníci bezpečnostnej služby zabaviť akékoľvek predmety, ktoré by mohli ohroziť ostatných cestujúcich, posádku alebo loď.
Na loď je zakázané vziať si nasledujúce predmety: zbrane a muníciu, výbušniny, ohňostroje a svetlice, stlačený alebo kvapalný plyn (horľavý, nehorľavý, chladivá, dráždidlá, jedovaté plyny) ako napr. plynové náplne pre plynové variče, pištole na svetlice, štartovacie pištole, infekčné alebo jedovaté látky, žieraviny, rádioaktívne látky a akékoľvek ostré predmety, ktoré by mohli byť použité ako zbrane.
V súlade s bezpečnosťou a ochranou zdravia a noriem lodnej spoločnosti je taktiež zakázané prinášať na loď potraviny alebo nápoje. Palubný personál si vyhradzuje právo ich odobrať. Tento zákaz sa vzťahuje aj na prístavy počas plavby. Zakúpené nápoje alebo potraviny sa uskladnia na palube a budú vám vrátené večer pred opustením lode.
Jedinou výnimkou sú toaletné potreby, tekuté lieky a výrobky alebo potraviny vyrobené špeciálne pre deti, ako aj prípravky a potraviny pre certifikované špeciálne diéty.

 

Check-in


V termináli prístavu prejdete k jednému z odbavovacích pultov spoločnosti s vopred nachystanými cestovnými dokladmi a s platným cestovným pasom. Zamestnanec spoločnosti vykoná rýchlu kontrolu údajov na preverenie správnosti údajov a budete odfotený bezpečnostnou službou.
Všetci pasažieri musia byť na palube do stanoveného času pred odchodom lode.

 

Kajutová karta


Kajutovú kartu dostanete pri procedúre check-in alebo ju nájdete priamo vo Vašej kajute. Táto plastová karta slúži ako kľúč na otváranie kajuty a zároveň aj na úhradu platieb na palube lode napr. za zakúpené fakultatívne výlety, za útraty v bare, na úhradu platieb v čistiarni, kajutový servis, kaderníka, za kozmetiku, za útratu v obchodoch, za služby fotografa a k úhrade príplatkov za obsluhu v reštaurácii.

Karta sa aktivuje na základe registrácie platobnej karty cestujúceho alebo zložením hotovosti /cca € 200-300 za kajutu podľa spoločnosti/. Cestovné šeky sa neprijímajú. Na palubách sa k registrácii akceptujú iba nasledujúce embosované platobné karty: Visa, Visa Electron, Mastercard, Diners, JCB a American Express. Na všetkých lodiach platí bezhotovostný systém (pri konzumácii alebo kúpe stačí predložiť kajutovú kartičku). Rozdiel hotovostnej zálohy Vám po odpočítaní Vašej útraty na lodi bude vrátený v deň vylodenia. V predposledný deň plavby dostanete vyúčtovanie priamo do kajuty. V prípade nejasnosti vo Vašom vyúčtovaní sa obráťte na recepciu lode.

 

Bezpečnostné cvičenie


V deň nalodenia resp. v prvý deň plavby bude každý cestujúci na palube vyzvaný k tzv. „Mandatory emergency drill“ – bezpečnostné cvičenie, v rámci ktorého sú všetci cestujúci povinní dostaviť sa na v stanovený čas na určené miesto a absolvovať toto krátke záchranné cvičenie. Niektoré spoločnosti vyžadujú oblečenie záchrannej vesty, iné nie. Informáciu o tomto cvičení nájdete vo Vašich lodných novinách a zároveň bude vyhlásená lodným rozhlasom.

 

Výber plavby

Rezervácia plavby

Pred plavbou

Počas plavby

Vylodenie